Przez długi czas w Polsce występowały problemy z brakiem sankcji za nieprzestrzeganie prawa w zakresie obowiązku oferowania przez sklepy napojów w butelkach zwrotnych i przyjmowania opakowań do zwrotu [zobacz >>>]. Rząd konsekwentnie odmawiał wprowadzenia sankcji umożliwiających egzekwowanie prawa w tym zakresie [zobacz >>>].

Prawo zostało zmienione w 2013 r., gdy weszła w życie nowa ustawa o gospodarce opakowaniami. Problem rozwiązano po polsku - znosząc całkowicie obowiązek oferowania opakowań zwrotnych. Zwracamy się do posłów obecnej kadencji, licząc na to, że problem uda się w końcu rozwiązać, zamiast go pogłębiać.

Pismo ZM-16-0723-01-MS

Do Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Sejmu RP.

Ilość odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe w Polsce stale rośnie; tylko w latach 2012-2015 wzrosła o ponad 30% (2 miliony ton). Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest duża ilość opakowań jednorazowych, trafiających do śmieci bezpośrednio po wykorzystaniu. Szersze wykorzystanie opakowań zwrotnych utrudnia wadliwe prawo.

Choć przyjęta w 2013 r. ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi miała uporządkować sytuację i ułatwić zwrot opakowań wielokrotnego użytku (przede wszystkim butelek zwrotnych), w praktyce zawarte w niej przepisy są nieprecyzyjne i nie odnoszą się do istoty problemu. Co więcej, sprzyjają one dalszej proliferacji opakowań trafiających od razu do śmieci.

Art. 44 aktualnej ustawy stwierdza jedynie, że Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 jest obowiązany prowadzić na własny koszt selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.

W praktyce jest to istotny krok wstecz względem poprzedniej ustawy, która stwierdzała, że Jednostki handlu detalicznego są obowiązane do przyjmowania zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej,Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 25 m2, sprzedające napoje w opakowaniach jednorazowych, są obowiązane do posiadania w ofercie handlowej podobnych produktów dostępnych w opakowaniach wielokrotnego użytku.

W związku z powyższym, wnoszę o przywrócenie zapisu dotyczącego obowiązku przyjmowania opakowań zwrotnych produktów oferowanych przez dany sklep (niezależnie od powierzchni) oraz jego rozszerzenie o obowiązek zwrotu kaucji w przypadku gdy taka występuje. Wnoszę również o przywrócenie obowiązku posiadania w ofercie napojów w butelkach zwrotnych oraz uwzględnienie odpowiednich sankcji za nieprzestrzeganie tych przepisów w rozdziale 11 aktualnej ustawy.