List otrzymały hufce ZHP i ZHR w Warszawie i Mazowszu oraz ogólnopolskie główne komendy ZHP i ZHR

Drodzy państwo!

Jesteśmy organizacją ekologiczną aktywnie działającą na rzecz redukcji negatywnych skutków ekologicznych działalności człowieka i wspierania pozytywnych, prośrodowiskowych działań służących przyrodzie i ludziom. Jednym z obszarów naszej działalności jest gospodarka odpadowa. Zgodnie z zasadą 3R (reduse, reuse i recycle) staramy się między innymi edukować mieszkańców, aby przy zakupie minimalizowali ilość opakowań (wybierali produkty jak najmniej opakowane, nie brali torebek ze sklepów itp.). W ostatnich latach obserwujemy coraz częściej harcerzy pomagających klientom hipermarketów w pakowaniu zakupów do toreb jednorazowych. Często do jednej torby trafia przy tym tylko kilka rzeczy.

Rozumiemy potrzebę zdobywania funduszy przez Państwa podopiecznych. Jednak w zgodzie z jednym z celów ZHP jakim jest upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jej niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą pragniemy zwrócić uwagę, że pakowanie produktów w torby, które w 90% trafią później do kosza, pośrednio przyczynia się do niszczenia przyrody.

Torba jednorazowa jest najczęściej wykonana z materiału, który ulega biodegradacji bardzo długo - od 100 do 500 lat. Ponadto do jej produkcji zużywa się energię i surowce. W związku z tym używanie jej, aby zapakować jeden jedyny raz produkty już opakowane, jest marnotrawstwem surowców, energii, powiększaniem wysypisk śmieci i skazywaniem wielu następnych pokoleń na nasze śmieci. Ponadto wiatr przenosi wyrzucone torby na duże odległości, nagminnie napotkamy na nie potem w lasach i na łąkach, co bardzo szpeci krajobraz i odbiera walory spacerom wśród natury.

W związku z tym zwracamy się do państwa o zaapelowanie do swoich podopiecznych o zaprzestanie uczestniczenia w pakowaniu produktów w torby jednorazowe przy kasach bądź o zminimalizowanie ilości torebek, w które są pakowane produkty. Zachęcamy także do promocji toreb wielokrotnego użytku (np. płóciennych) wśród harcerzy oraz wśród kupujących w sklepie jako alternatywny dla jednorazowych. Wydaje nam się także dobrym pomysłem, jako alternatywny sposób zarobku, sprzedawanie klientom sklepów takich toreb wielorazowych.

Dobro przyrody jest wartością cenną dla obydwu naszych organizacji i mamy nadzieję, iż uda nam się wspólnymi siłami zminimalizować negatywne skutki cywilizacyjne wywierane na przyrodę.

Z poważaniem

Maciej Roszkowski